Karin Jensen

 

Kontaktperson: Karin Jensen tlf.: 97 12 02 35 - 30 30 66 85

I øjeblikket kan vi ikke afholde vore møder i Lind Sognehus grundet Covid-19 restriktioner.

Vi håber snarest at kunne vende tilbage.

Link til Indre Mission i Kølkær: HER:

 

 

Hvem er vi

Indre Mission i Lind er en gren af landsorganisationen Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, der er en folkekirkelig missionsbevægelse. Vi mener, at evangelisk luthersk kristendom er sund kristendom. Derfor har forkyndelsen og arbejdet i Indre Mission Bibelen og den evangelisk lutherske lære som grundlag og er en del af folkekirkens vidtforgrenede arbejde (se evt. hjemmeside indremission.dk/organisation/hvem-er-vi).

 

Mission / vision

Vi vil gerne være med til at udbrede kendskabet til Jesus Kristus. Vi tror på Jesus Kristus, som er Guds søn. Gud sendte ham her til jorden, fordi vi hverken kan klare livet, døden eller det, der kommer efter døden, uden hjælp. Jesus kom for at hjælpe os (vil du vide mere - se link http://indremission.dk/budskab/det-tror-vi-paa/).

 

Aktiviteter

Hovedaktiviteten er to månedlige møder den anden og fjerde tirsdag i måneden med oplægsholdere, der er præster, missionærer m.fl. Der deltager typisk ca. 20 personer. Møderne varierer i sit indhold men består som oftest af fællessang, en indledende bøn, oplæg, hyggeligt samvær ved kaffen og mulighed for at stille spørgsmål / samtale om aftenens emne. Af særlige arrangementer kan nævnes fællesspisning forud for mødet, sangaften, fælles Sct. Hans og en årlig udflugt. Desuden lægger vi stor vægt på de kristne højtider med Optakt til Påske og adventsfest.

Se aktuel program nedenfor.

 

 

Til orientering

 

På grund af Covid-19 restriktioner i Lind Sognehus er vores møder midlertidig

flyttet til Kølkær missionshus, Præstevænget 1, Kølkær

Mødedeltagerne medbringer selv kaffe, kop og brød.

Hvor intet er nævnt, starter vi kl. 19.30

 

Januar 2021

 

Tirsdag den 12.: Evangelisk Alliances bedeuge

Aflyst på grund af Covid-19 smittefare.

 

Torsdag den 14.: Evangelisk Alliances bedeuge

Aflyst på grund af Covid-19 smittefare.

 

Tirsdag den 26.: Møde ved Missionær & Evangelist Simon Niel, Hvide Sande

                           

 

 

Februar 2021

 

Tirsdag den 9.: Møde ved sognepræst & flyverpræst Heinrich Wichmann, Vejle

                          Emne: Jesus & loven

 

Tirsdag den 23.: Generalforsamling ved egne kræfter

                            Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres/sendes

                            til formanden senest 8 dage forinden.

                            Mail: Karin Jensen

 

 

Marts 2021

 

Tirsdag den 9.: Møde ved sognepræst Poul Nygaard Kristensen, Kølkær

                          Emne: Nadver & fællesskab

 

Tirsdag den 23.: Optakt til Påske [Kølkær er inviteret]

 

 

 

April 2021

 

Tirsdag den 13.: Fællesspisning kl. 18.00 - Husk tilmelding -

                            Møde kl. 19.00 ved sognepræst Mona Kjær Nielsen, Snejbjerg

                            Emne: "Bibler til Cuba"

                            Det er ud fra egne oplevelser, med tilknyttet bibelundervisning.

 

Tirsdag den 27.: Møde ved Jens Peter Rejkjær fra Brødremenighedens Danske Mission

                             Emne: Bevaret som kristen - trods alt.

 

 

Maj 2021

 

Tirsdag den 11.: Møde ved sognepræst Jan Mortensen, Kolding

                            Emne: Pinsen i lyset af Jesu jødiske samtid

 

Tirsdag den 25.: Møde ved Jørgen Møller - medlem af Hovedbestyrelsen

                            Emne: Vækst.

 

 

Juni 2021

 

Fredag den 4. til søndag den 6.: Årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping.

 

Tirsdag den 8.: Møde ved sognepræst Gert Nicolajsen, Vorgod.

                         

 

 

August 2021

 

Tirsdag den 24.: Møde ved generalsekretær Jens Medom Madsen, Fredericia

                            Emne:

 

 

September 2021

 

Tirsdag den 14.: Møde med pastor Leif Kjøller, Kibæk (har været ansat på DBI)

                            Emne:

 

Tirsdag den 28.: Sangaften

 

 

Oktober 2021:

 

Tirsdag den 12.: Møde ved journalist Jens Kristian Lynderup, Videbæk

                            Emne: Nød

 

Tirsdag den 26.: Bibelkursus i Hammerum Missionshus

Onsdag den 27.: Bibelkursus i Hammerum Missionshus

                            Ved sognepræst Brian Krüger Iversen, Gjellerup

                            Emne:  Fyrtårne og landgangsbroer i tro og liv.