Karin Jensen

 

Kontaktperson: Karin Jensen tlf.: 97 12 02 35

 

Alle møder afholdes i Lind Sognehus, Kollundvej 47 - kl. 19.30

 

Bedegrupper: Den tredje mandag i måneden kl. 18.30-19.15 i lokale 4 (i februar, marts, maj og juni)

 

Link til Indre Mission i Kølkær: HER:

 

 

Hvem er vi

Indre Mission i Lind er en gren af landsorganisationen Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, der er en folkekirkelig missionsbevægelse. Vi mener, at evangelisk luthersk kristendom er sund kristendom. Derfor har forkyndelsen og arbejdet i Indre Mission Bibelen og den evangelisk lutherske lære som grundlag og er en del af folkekirkens vidtforgrenede arbejde (se evt. hjemmeside indremission.dk/organisation/hvem-er-vi).

 

Mission / vision

Vi vil gerne være med til at udbrede kendskabet til Jesus Kristus. Vi tror på Jesus Kristus, som er Guds søn. Gud sendte ham her til jorden, fordi vi hverken kan klare livet, døden eller det, der kommer efter døden, uden hjælp. Jesus kom for at hjælpe os (vil du vide mere - se link http://indremission.dk/budskab/det-tror-vi-paa/).

 

Aktiviteter

Hovedaktiviteten er to månedlige møder den anden og fjerde tirsdag i måneden med oplægsholdere, der er præster, missionærer m.fl. Der deltager typisk ca. 20 personer. Møderne varierer i sit indhold men består som oftest af fællessang, en indledende bøn, oplæg, hyggeligt samvær ved kaffen og mulighed for at stille spørgsmål / samtale om aftenens emne. Af særlige arrangementer kan nævnes fællesspisning forud for mødet, sangaften, fælles Sct. Hans og en årlig udflugt. Desuden lægger vi stor vægt på de kristne højtider med Optakt til Påske og adventsfest.

Se aktuel program nedenfor.

 

 

Marts 2018:

 

Tirsdag den 13.: Møde ved pastor Jan Mortensen, Kolding

Bibelforedrag: Emne: Israel, bibelen og landløfterne

 

Tirsdag den 27. kl. 19.00: Optakt til Påske i Lind sognehus i kirkesalen ved Karin Jensen

 

 

 

April 2018:

 

Tirsdag den 10.: Møde ved Villy Jakobsen, Brejning

Emne: Lignelsen om sædemanden

 

Tirsdag den 24.: Forårsfest

Fællesspisning kl. 18.00

Møde ved Villy Sørensen, Hammel

Emne: Har evigt liv (Johs. 5,24)

 

 

Maj 2018:

 

Tirsdag den 8.: Møde ved vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, Fredericia

Emne: Nadver er fest og fællesskab

 

Tirsdag den 22.: Møde ved Ole Sørensen, Norea Mediemission, Haderslev

 

 

 

Juni 2018:

 

Tirsdag den 12.: Møde ved Jørgen Sand, Hammerum

Emne: Hvad vil Gud med mig?

 

Lørdag den 23.: Sankt Hansfest hos Birgith & Poul Erik Frøstrup, Rind Kirkevej

 

 

August 2018:

 

Tirsdag den 14.: Møde ved socialpædagog Inger Lene Christensen, Ikast

Emne: Guds billeder

 

Tirsdag den 28.: Møde ved sognepræst Poul Nygaard Kristensen, Herning/Kølkær

Emne: