Karin Jensen

 

Kontaktperson: Karin Jensen tlf.: 97 12 02 35

 

Alle møder afholdes i Lind Sognehus, Kollundvej 47 - kl. 19.30

 

Bedegrupper: Den tredje mandag i måneden kl. 18.30-19.15 i lokale 4 (i februar, marts, maj og juni)

 

Link til Indre Mission i Kølkær: HER:

 

 

Hvem er vi

Indre Mission i Lind er en gren af landsorganisationen Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, der er en folkekirkelig missionsbevægelse. Vi mener, at evangelisk luthersk kristendom er sund kristendom. Derfor har forkyndelsen og arbejdet i Indre Mission Bibelen og den evangelisk lutherske lære som grundlag og er en del af folkekirkens vidtforgrenede arbejde (se evt. hjemmeside indremission.dk/organisation/hvem-er-vi).

 

Mission / vision

Vi vil gerne være med til at udbrede kendskabet til Jesus Kristus. Vi tror på Jesus Kristus, som er Guds søn. Gud sendte ham her til jorden, fordi vi hverken kan klare livet, døden eller det, der kommer efter døden, uden hjælp. Jesus kom for at hjælpe os (vil du vide mere - se link http://indremission.dk/budskab/det-tror-vi-paa/).

 

Aktiviteter

Hovedaktiviteten er to månedlige møder den anden og fjerde tirsdag i måneden med oplægsholdere, der er præster, missionærer m.fl. Der deltager typisk ca. 20 personer. Møderne varierer i sit indhold men består som oftest af fællessang, en indledende bøn, oplæg, hyggeligt samvær ved kaffen og mulighed for at stille spørgsmål / samtale om aftenens emne. Af særlige arrangementer kan nævnes fællesspisning forud for mødet, sangaften, fælles Sct. Hans og en årlig udflugt. Desuden lægger vi stor vægt på de kristne højtider med Optakt til Påske og adventsfest.

Se aktuel program nedenfor.

 

 

Juni 2020:

 

Fredag den 5. - søndag den 7.

IM´s årsmødefestival

Mørkholt Strand Camping

Årsmødefestival er aflyst.

 

 

Tirsdag den 9.: Møde ved sognepræst Jan Holm Mortensen, Kristkirkens sogn Kolding.

Emne: Pinsen i lyset af Jesu jødiske samtid

Mødet er aflyst -


 

 

 

August 2020:

Tirsdag den 18.: Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget i Lind Sognehus kl. 19.00

Tirsdag den 25.: Møde ved pastor Leif Kjøller, Kibæk

Emne:

 

 

September 2020:

 

Tirsdag den 8.: Møde ved undervisningskonsulent SPRINT (Præst i frimenigheden Broen)

Emne:

 

Tirsdag den 22.: Sangaften v/??

Fællesspisning kl. 18.00

Vi synger fra kl. 19.00

 

 

Oktober 2020:

 

Tirsdag den 13.: Møde ved konsulent Helle Noer, Fredericia

Tirsdag den 20.: Bibelkursus i "Silo" Hammerum ved sognepræst Brian Krüger Iversen, Gjellerup

Onsdag den 21.: Bibelkursus i "Silo" Hammerum ved sognepræst Brian Krüger Iversen, Gjellerup

Emne for begge aftener: Fyrtårne og landgangsbroer i tro og liv.

 

 

November 2020:

 

Tirsdag den 10.: Møde ved cand. Theol. Hans Jørgen Steffensen, Skjern

                            Emne:

Tirsdag den 24.: Møde ved Tove Søgaard, Timring. [Landsleder for Kristelig Handicapforening]

                            Emne: