Karin Jensen

 

Kontaktperson: Karin Jensen tlf.: 97 12 02 35

 

Alle møder afholdes i Lind Sognehus, Kollundvej 47 - kl. 19.30

 

Bedegrupper: Den tredje mandag i måneden kl. 18.30-19.15 i lokale 4 (i februar, marts, maj og juni)

 

Link til Indre Mission i Kølkær: HER:

 

 

Hvem er vi

Indre Mission i Lind er en gren af landsorganisationen Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, der er en folkekirkelig missionsbevægelse. Vi mener, at evangelisk luthersk kristendom er sund kristendom. Derfor har forkyndelsen og arbejdet i Indre Mission Bibelen og den evangelisk lutherske lære som grundlag og er en del af folkekirkens vidtforgrenede arbejde (se evt. hjemmeside indremission.dk/organisation/hvem-er-vi).

 

Mission / vision

Vi vil gerne være med til at udbrede kendskabet til Jesus Kristus. Vi tror på Jesus Kristus, som er Guds søn. Gud sendte ham her til jorden, fordi vi hverken kan klare livet, døden eller det, der kommer efter døden, uden hjælp. Jesus kom for at hjælpe os (vil du vide mere - se link http://indremission.dk/budskab/det-tror-vi-paa/).

 

Aktiviteter

Hovedaktiviteten er to månedlige møder den anden og fjerde tirsdag i måneden med oplægsholdere, der er præster, missionærer m.fl. Der deltager typisk ca. 20 personer. Møderne varierer i sit indhold men består som oftest af fællessang, en indledende bøn, oplæg, hyggeligt samvær ved kaffen og mulighed for at stille spørgsmål / samtale om aftenens emne. Af særlige arrangementer kan nævnes fællesspisning forud for mødet, sangaften, fælles Sct. Hans og en årlig udflugt. Desuden lægger vi stor vægt på de kristne højtider med Optakt til Påske og adventsfest.

Se aktuel program nedenfor.

 

 

August 2020:

 

Tirsdag den 04.: Møde ved sognepræst Orla Villekjær

                            Emne:"Templet - hvordan turde Gud"?

 

Vi nærmer os nu vores første møde i IM i Lind i lang tid. Der er dog fortsat nogle restriktioner. Vi har fået lov at holde møde i sognehuset, fordi en af sognets præster deltager, idet Orla Villekjær jo er aftenens taler.

Selve mødet vil blive afkortet. Hver enkelt bedes tage sin egen kaffe/the og småkage el.lign. med samt krus/kop. Der bliver ikke en egentlig kaffepause, men Orla har derimod foreslået, at mødet kan foregå caféagtigt sådan, at kaffen drikkes under mødet. Stole og borde sættes op, så der kan holdes afstand.

Der bliver mulighed for at købe lodsedler fra Danmarks folkekirkelige søndagsskoler ved kontantbetaling, da jeg ikke kan modtage MobilePay.

Da det fysiske årsmøde i år var aflyst har der jo ikke været mulighed for at give årsgave til Indre Mission i den forbindelse. Indre Mission er, ligesom mange andre, ramt økonomisk af Covid-19-krisen. Hvis man gerne vil give en gave, men ikke ønsker selv at sende gaven, hjælper Karl Erik gerne med det.

Skulle der være nogle spørgsmål ang. sikkerheden omkring mødet eller andet, er I velkommen til at kontakte mig.

Mange hilsener

Karin

(tlf. 3030 6685)

 

 

Tirsdag den 18.: Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget i Lind Sognehus kl. 19.00

 

Fredag den 21.: Udflugt til Hvide Sande - Kl. 14.30 afgang fra Lind Sognehus

                           Medbring selv eftermiddagskaffe og kage.

                           Vi skal se Redningsstationen og Missionshuset "Arken"

                           Efterfølgende spiser vi aftensmad på pizzaria/restaurant

                           Tilmelding senest den 4. august til Karl Erik på 40 43 61 44

 

Tirsdag den 25.: Møde ved pastor Leif Kjøller-Rasmussen, Kibæk

                            Emne:Gud, Visdommen og mennesket (Ordsp. 8,22 - 31)

 

 

September 2020:

 

Tirsdag den 8.: Møde ved undervisningskonsulent SPRINT (Præst i frimenigheden Broen)

Emne: ”Kristuskransen og Kristusbønnen: praktisk hjælp til mit bønsliv”.

Kølkær I.M. er inviteret.

 

Tirsdag den 22.: Sangaften med fællesspisning.

Kl. 18.00: Fællesspisning - Husk tilmelding til Ester på 21 69 57 00 senest den 9. september

Kl. 19.00: Sangaften ved Asbjørn Hansen

 

 

Oktober 2020:

 

Tirsdag den 13.: Møde ved konsulent for kreativ forkyndelse: Helle Noer, Fredericia

                             Emne: Tre i én - er det ikke ligegyldigt?

 

Tirsdag den 20.: Bibelkursus i "Silo" Hammerum ved sognepræst Brian Krüger Iversen, Gjellerup

Onsdag den 21.: Bibelkursus i "Silo" Hammerum ved sognepræst Brian Krüger Iversen, Gjellerup

Emne for begge aftener: Fyrtårne og landgangsbroer i tro og liv.

 

November 2020:

 

Tirsdag den 10.: Møde ved cand. Theol. Hans Jørgen Steffensen, Skjern

                            Emne:Et liv med håb (Rom. 12,9 - 21)

 

Tirsdag den 24.: Møde ved Tove Søgaard, Timring. [Landsleder for Kristelig Handicapforening]

                            Emne:Skabt i Guds billede til et ligeværdigt fællesskab.

 

 

December 2020:

 

Tirsdag den 8.: Adventsfest ved Åge Lilleøre, Harboøre, med pianist.

                          Aftenen forløber med sang, musik og korte indlæg.

                          Der er lotteri med fine gevinster.

 

Tirsdag den 29. Juletræ i Kølkær.