Karin Jensen

 

Kontaktperson: Karin Jensen tlf.: 97 12 02 35

 

Alle møder afholdes i Lind Sognehus, Kollundvej 47 - kl. 19.30

 

Bedegrupper: Den tredje mandag i måneden kl. 18.30-19.15 i lokale 4 (i februar, marts, maj og juni)

 

Link til Indre Mission i Kølkær: HER:

 

 

Hvem er vi

Indre Mission i Lind er en gren af landsorganisationen Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, der er en folkekirkelig missionsbevægelse. Vi mener, at evangelisk luthersk kristendom er sund kristendom. Derfor har forkyndelsen og arbejdet i Indre Mission Bibelen og den evangelisk lutherske lære som grundlag og er en del af folkekirkens vidtforgrenede arbejde (se evt. hjemmeside indremission.dk/organisation/hvem-er-vi).

 

Mission / vision

Vi vil gerne være med til at udbrede kendskabet til Jesus Kristus. Vi tror på Jesus Kristus, som er Guds søn. Gud sendte ham her til jorden, fordi vi hverken kan klare livet, døden eller det, der kommer efter døden, uden hjælp. Jesus kom for at hjælpe os (vil du vide mere - se link http://indremission.dk/budskab/det-tror-vi-paa/).

 

Aktiviteter

Hovedaktiviteten er to månedlige møder den anden og fjerde tirsdag i måneden med oplægsholdere, der er præster, missionærer m.fl. Der deltager typisk ca. 20 personer. Møderne varierer i sit indhold men består som oftest af fællessang, en indledende bøn, oplæg, hyggeligt samvær ved kaffen og mulighed for at stille spørgsmål / samtale om aftenens emne. Af særlige arrangementer kan nævnes fællesspisning forud for mødet, sangaften, fælles Sct. Hans og en årlig udflugt. Desuden lægger vi stor vægt på de kristne højtider med Optakt til Påske og adventsfest.

Se aktuel program nedenfor.

 

 

Januar 2020:

 

Mandag den 6.: Bedemøde

Torsdag den 9.: Bedemøde

 

Tirsdag den 28.: Møde ved Arne Christoffersen, Silkeborg (Mission Afrika)

Emne: Forkyndelse af evangeliet i praksis

 

 

 

Februar 2020:

 

Tirsdag den 11.: Møde ved socialpædagog Inger Lene Christensen, Ikast

Emne: Sorg

 

Tirsdag den 25.: Generalforsamling, møde ved os selv

Forslag, der ønskes behandlet  på generalforsamlingen, skal afleveres til formanden 8 dage før.

 

 

Marts 2020:

 

Tirsdag den 10.: Møde ved Sognepræst Simon Møller Olesen, Borris

Emne: Salme 31.

 

Lørdag den 14. kl. 9.30: Inspirationsdag i Kølkær missionshus ved missionær Søren Juul Skovenborg, Ans.

 

Tema: Det rummelige fællesskab

Formiddag:

Det naturlige mødested

Mange drømmer om at gøre missionshuset til det naturlige mødested for alle der ønsker at have med kristendommen at gøre. Hvordan kan vi være med til at skabe rammerne for dette, uden samtidig at skulle ændre på former og indhold?

 

Eftermiddag:

Saligprisninger set fra en skæv vinkel

Omskriver vi saligprisningerne fra Matt 5,3 – 9 til det modsatte af Jesu undervisning, vil vi på mange måder få en typisk beskrivelse af et kristent fællesskab i dag. Hvad kan dette fortælle os om at have et fællesskab, der forstår og acceptere forskelligheder.

Tilmelding til Anette Andersen på tlf. 23 82 40 41

Pris for deltagelse kr. 150.00

 

Tirsdag den 24.: Optakt til Påske ved Karin Jensen

Kølkær IM deltager

 

 

April 2020:

 

Tirsdag den 14.: Forårsfest ved sognepræst Mona Kjær Nielsen, Snejbjerg

Emne: Bibler til Cuba

Fællesspisning kl. 18.00 [Husk tilmelding til Hans på Tlf. 40 50 03 23 senest den 26.03.2019]

Møde kl. 19.00

 

Onsdag den 22. kl. 19.30

Kredsaften i Snejbjerg missionshus v/ professor Kurt E. Larsen, Aarhus

Emne: Kirkens vækst i verden i dag.

 

Tirsdag den 28.: Møde ved samfundskonsulent Brian Madsen, Vejle

 

Emne: Hvad skal vi bruge St. bededag til?

 

 

Maj 2020:

 

Tirsdag den 12.: Vi deltager i orienteringsmødet omkring menighedsrådsvalget i Sognehuset

 

 

Tirsdag den 26.: Møde ved Jens Peter Rejkjær (Brødremenighedens Danske Mission)

Emne: Bevaret som kristen - trods alt.

 

 

Juni 2020:

 

Fredag den 5. - søndag den 7.

IM´s årsmødefestival

Mørkholt Strand Camping

 

Tirsdag den 9.: Møde ved sognepræst Jan Holm Mortensen, Kristkirkens sogn Kolding.

Emne: Pinsen i lyset af Jesu jødiske samtid

 

 

August 2020:

 

Tirsdag den 25.: Møde ved pastor Leif Kjøller, Kibæk

Emne:

 

 

September 2020:

 

Tirsdag den 8.: Møde ved undervisningskonsulent SPRINT (Præst i frimenigheden Broen)

Emne:

 

Tirsdag den 22.: Sangaften v/??

Fællespisning kl. 18.00

Vi synger fra kl. 19.00

 

 

Oktober 2020:

 

Tirsdag den 20.: Bibelkursus i "Silo" Hammerum ved sognepræst Brian Krüger Iversen, Gjellerup

Onsdag den 21.: Bibelkursus i "Silo" Hammerum ved sognepræst Brian Krüger Iversen, Gjellerup

Emne for begge aftener: