Karin Jensen

 

Kontaktperson: Karin Jensen tlf.: 97 12 02 35

 

Alle møder afholdes i Lind Sognehus, Kollundvej 47 - kl. 19.30

 

Bedegrupper: Den tredje mandag i måneden kl. 18.30-19.15 i lokale 4 (i februar, marts, maj og juni)

 

Link til Indre Mission i Kølkær: HER:

 

 

Hvem er vi

Indre Mission i Lind er en gren af landsorganisationen Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, der er en folkekirkelig missionsbevægelse. Vi mener, at evangelisk luthersk kristendom er sund kristendom. Derfor har forkyndelsen og arbejdet i Indre Mission Bibelen og den evangelisk lutherske lære som grundlag og er en del af folkekirkens vidtforgrenede arbejde (se evt. hjemmeside indremission.dk/organisation/hvem-er-vi).

 

Mission / vision

Vi vil gerne være med til at udbrede kendskabet til Jesus Kristus. Vi tror på Jesus Kristus, som er Guds søn. Gud sendte ham her til jorden, fordi vi hverken kan klare livet, døden eller det, der kommer efter døden, uden hjælp. Jesus kom for at hjælpe os (vil du vide mere - se link http://indremission.dk/budskab/det-tror-vi-paa/).

 

Aktiviteter

Hovedaktiviteten er to månedlige møder den anden og fjerde tirsdag i måneden med oplægsholdere, der er præster, missionærer m.fl. Der deltager typisk ca. 20 personer. Møderne varierer i sit indhold men består som oftest af fællessang, en indledende bøn, oplæg, hyggeligt samvær ved kaffen og mulighed for at stille spørgsmål / samtale om aftenens emne. Af særlige arrangementer kan nævnes fællesspisning forud for mødet, sangaften, fælles Sct. Hans og en årlig udflugt. Desuden lægger vi stor vægt på de kristne højtider med Optakt til Påske og adventsfest.

Se aktuel program nedenfor.

 

 

November 2018:

 

Tirsdag den 13.: Møde ved sognepræst Orla Villekjær, Sdr. Felding/Troldhede

Emne: Discippel anno 2018 - muligheder og udfordringer!

 

Tirsdag den 27.: Møde ved Arne Christoffersen, Silkeborg ( Mission Afrika )

Emne:Forkyndelse af evangeliet i praksis

 

 

December 2018:

 

Tirsdag den 11.: Møde ved Åge Lilleøre, Harboøre ( Med pianist )

Aftenen forløber med sang, musik og korte indlæg.

Der er lotteri med fine gevinster.

Lørdag den 29. kl. 18.00:

Julefest i Kølkær Missionshus med fællesspisning.

Tilmelding nødv. til Annette Andersen senest 22/12 på Tlf. 23 82 40 41

 

 

 

Januar 2019:

 

Mandag den 7.: Evangelisk Alliance bedeuge

 

Onsdag den 9.: Evangelisk Alliance bedeuge

 

Torsdag den 10.: Evangelisk Alliance bedeuge

 

Tirsdag den 22.: Møde ved journalist Jens Kristian Lynderup, Videbæk

Emne:

 

 

Februar 2019:

 

Tirsdag den 12.: Møde ved Regionsleder Hilbert Dam, Løsning

Emne:

Tirsdag den 26.: Generalforsamling ved os selv

 

 

Marts 2019:

 

Tirsdag den 12.: Møde ved Børge Jørgensen - Åbne Døre

Emne: Forfulgte kristne

Kølkær I. M. deltager denne aften

Tirsdag den 26.: Møde ved pastor Johannes Esmarch, Videbæk

Emne: