Karin Jensen

 

Kontaktperson: Karin Jensen tlf.: 97 12 02 35

 

Alle møder afholdes i Lind Sognehus, Kollundvej 47 - kl. 19.30

 

Bedegrupper: Den tredje mandag i måneden kl. 18.30-19.15 i lokale 4 (i februar, marts, maj og juni)

 

Link til Indre Mission i Kølkær: HER:

 

 

Hvem er vi

Indre Mission i Lind er en gren af landsorganisationen Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, der er en folkekirkelig missionsbevægelse. Vi mener, at evangelisk luthersk kristendom er sund kristendom. Derfor har forkyndelsen og arbejdet i Indre Mission Bibelen og den evangelisk lutherske lære som grundlag og er en del af folkekirkens vidtforgrenede arbejde (se evt. hjemmeside indremission.dk/organisation/hvem-er-vi).

 

Mission / vision

Vi vil gerne være med til at udbrede kendskabet til Jesus Kristus. Vi tror på Jesus Kristus, som er Guds søn. Gud sendte ham her til jorden, fordi vi hverken kan klare livet, døden eller det, der kommer efter døden, uden hjælp. Jesus kom for at hjælpe os (vil du vide mere - se link http://indremission.dk/budskab/det-tror-vi-paa/).

 

Aktiviteter

Hovedaktiviteten er to månedlige møder den anden og fjerde tirsdag i måneden med oplægsholdere, der er præster, missionærer m.fl. Der deltager typisk ca. 20 personer. Møderne varierer i sit indhold men består som oftest af fællessang, en indledende bøn, oplæg, hyggeligt samvær ved kaffen og mulighed for at stille spørgsmål / samtale om aftenens emne. Af særlige arrangementer kan nævnes fællesspisning forud for mødet, sangaften, fælles Sct. Hans og en årlig udflugt. Desuden lægger vi stor vægt på de kristne højtider med Optakt til Påske og adventsfest.

Se aktuel program nedenfor.

 

 

November 2019:

 

Tirsdag den 12.: Møde ved pastor Thomas Kristensen, Hvide Sande

Emne: Jesu bøn og vores bøn.

 

Tirsdag den 26.: Møde ved Landsleder i Bibellæser-Ringen: Lasse Holmgaard Iversen

Emne: Bibelundervisning om Ruth.

 

 

December 2019:

 

Tirsdag den 10.: Adventsfest ved Svend Åge Kristensen fra Gidionitterne

Emne: Er der brug for Guds ord i vores tid?

Der er lotteri med fine gevinster.

 

Søndag den 29.: Julefrokost i Kølkær missionshus

Søndag den 29. kl. 12.00 inviteres til julefrokost i Kølkær missionshus.

Vi spiser sammen, synger nogle af vore kendte julesalmer og sange.

Deltagelse koster kr. 100,00 pr person.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 20. december.

Telefonisk henvendelse til Anita på 30 28 70 14

ALLE er velkommen til en hyggelig eftermiddag.

Arr.: VoksenForum & Kølkær I. M. - Anita Mortensen – Ester Kousgaard & Birthe Feldbak 

 

 

Januar 2020:

 

Mandag den 6.: Bedemøde

Torsdag den 9.: Bedemøde

 

Tirsdag den 28.: Møde ved Arne Christoffersen, Silkeborg (Mission Afrika)

Emne: Forkyndelse af evangeliet i praksis

 

 

 

Februar 2020:

 

Tirsdag den 11.: Møde ved socialpædagog Inger Lene Christensen, Ikast

Emne: Sorg

 

Tirsdag den 25.: Generalforsamling, møde ved os selv

 

 

Marts 2020:

 

Tirsdag den 10.: Møde ved Sognepræst Simon Møller Olesen, Borris

Emne:

 

Tirsdag den 24.: Optakt til Påske ved Karin Jensen

 

 

April 2020:

 

Tirsdag den 14.: Forårsfest ved sognepræst Mona Kjær Nielsen, Snejbjerg

Emne: Bibler til Cuba

Fællesspisning kl. 18.00

Møde kl. 19.00

 

Tirsdag den 28.: Møde ved samfundskonsulent Brian Madsen, Vejle

Emne:

Maj 2020:

 

Tirsdag den 12.: Møde ved Sognepræst Poul Nygaard Kristensen, Kølkær

Emne:

 

Tirsdag den 26.: Møde ved Jens Peter Rejkjær (Brødremenighedens Danske Mission)

Emne

Juni 2020:

 

Tirsdag den 9.: Møde ved pastor Jan Mortensen, Kolding

Emne: Pinsen i lyset af Jesu jødiske samtid

 

Tirsdag den 23.: Sankt Hans aften hos Birgit & Poul Erik Frøstrup.

 

 

August 2020:

 

Tirsdag den 25.: Møde ved pastor Leif Kjøller, Kibæk

Emne:

September 2020:

 

Tirsdag den 8.: Møde ved undervisningskonsulent SPRINT (Præst i frimenigheden Broen)

Emne:

 

Tirsdag den 22.: Sangaften v/??

Fællespisning kl. 18.00

Vi synger fra kl. 19.00

 

 

Oktober 2020:

 

Tirsdag den 20.: Bibelkursus i "Silo" Hammerum ved sognepræst Brian Krüger Iversen, Gjellerup

Onsdag den 21.: Bibelkursus i "Silo" Hammerum ved sognepræst Brian Krüger Iversen, Gjellerup

Emne for begge aftener: