Karin Jensen

 

Kontaktperson: Karin Jensen tlf.: 97 12 02 35

 

Alle møder afholdes i Lind Sognehus, Kollundvej 47 - kl. 19.30

 

Bedegrupper: Den tredje mandag i måneden kl. 18.30-19.15 i lokale 4 (i februar, marts, maj og juni)

 

Link til Indre Mission i Kølkær: HER:

 

 

Hvem er vi

Indre Mission i Lind er en gren af landsorganisationen Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, der er en folkekirkelig missionsbevægelse. Vi mener, at evangelisk luthersk kristendom er sund kristendom. Derfor har forkyndelsen og arbejdet i Indre Mission Bibelen og den evangelisk lutherske lære som grundlag og er en del af folkekirkens vidtforgrenede arbejde (se evt. hjemmeside indremission.dk/organisation/hvem-er-vi).

 

Mission / vision

Vi vil gerne være med til at udbrede kendskabet til Jesus Kristus. Vi tror på Jesus Kristus, som er Guds søn. Gud sendte ham her til jorden, fordi vi hverken kan klare livet, døden eller det, der kommer efter døden, uden hjælp. Jesus kom for at hjælpe os (vil du vide mere - se link http://indremission.dk/budskab/det-tror-vi-paa/).

 

Aktiviteter

Hovedaktiviteten er to månedlige møder den anden og fjerde tirsdag i måneden med oplægsholdere, der er præster, missionærer m.fl. Der deltager typisk ca. 20 personer. Møderne varierer i sit indhold men består som oftest af fællessang, en indledende bøn, oplæg, hyggeligt samvær ved kaffen og mulighed for at stille spørgsmål / samtale om aftenens emne. Af særlige arrangementer kan nævnes fællesspisning forud for mødet, sangaften, fælles Sct. Hans og en årlig udflugt. Desuden lægger vi stor vægt på de kristne højtider med Optakt til Påske og adventsfest.

Se aktuel program nedenfor.

 

 

August 2019:

 

Tirsdag den 13.: Møde ved grafiker Villy Jakobsen, Brejning

Emne:

 

Fredag den 23.: Aftentur i egne biler. Afgang fra Lind Sognehus kl. 17.00 

Aftenens program er her: Aftentur

 

Tirsdag den 27.: Møde ved sognepræst Bo Knudsen, Herning

Emne: Frelsesvished

 

 

September 2019:

 

Tirsdag den 10.: Årsfest ved fritidsforkynder Margit Skov Pedersen, Gårslev

Emne: Forventninger til hinanden - og Gud.

 

Onsdag den 18.: Kølkær Kirke kl. 19.00: Beboere fra Kærshovedgård synger.

Efterfølgende kaffe i missionshuset, hvor de fortæller om deres vej til tro på Kristus.

 

Tirsdag den 24.: Sangaften

Fællesspisning kl. 18.00 - Husk tilmelding til 21 69 57 00

Vi synger fra kl. 19.00 sammen med Marianne & Allan Kring, Herning.

Fælles med Kølkær IM

 

 

Oktober 2019:

 

Tirsdag den 8.: Møde ved sømandsmissionær Jørgen Knudsen, Mårslet

Emne: Jesu kamp mod syndens konsekvens og for synderen.

 

Tirsdag den 22.: Bibelkursus i Silo, Hammerum

Onsdag den 23.: Bibelkursus i Silo, Hammerum

 

 

November 2019:

 

Tirsdag den 12.: Møde ved pastor Thomas Kristensen, Hvide Sande

Emne: Jesu bøn og vores bøn.

 

Tirsdag den 26.: Møde ved Landsleder i Bibellæser-Ringen: Lasse Holmgaard Iversen

Emne: Bibelundervisning om Ruth.

 

 

December 2019:

 

Tirsdag den 10.: Adventsfest ved Svend Åge Kristensen fra Gidionitterne

Emne: Er der brug for Guds ord i vores tid?

Der er lotteri med fine gevinster.

 

Søndag den 29.: Julefest i Kølkær Missionshus

Opslaget ses her: