Karin Jensen

 

Kontaktperson: Karin Jensen tlf.: 97 12 02 35

 

Alle møder afholdes i Lind Sognehus, Kollundvej 47 - kl. 19.30

 

Bedegrupper: Den tredje mandag i måneden kl. 18.30-19.15 i lokale 4 (i februar, marts, maj og juni)

 

Link til Indre Mission i Kølkær: HER:

 

 

Hvem er vi

Indre Mission i Lind er en gren af landsorganisationen Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, der er en folkekirkelig missionsbevægelse. Vi mener, at evangelisk luthersk kristendom er sund kristendom. Derfor har forkyndelsen og arbejdet i Indre Mission Bibelen og den evangelisk lutherske lære som grundlag og er en del af folkekirkens vidtforgrenede arbejde (se evt. hjemmeside indremission.dk/organisation/hvem-er-vi).

 

Mission / vision

Vi vil gerne være med til at udbrede kendskabet til Jesus Kristus. Vi tror på Jesus Kristus, som er Guds søn. Gud sendte ham her til jorden, fordi vi hverken kan klare livet, døden eller det, der kommer efter døden, uden hjælp. Jesus kom for at hjælpe os (vil du vide mere - se link http://indremission.dk/budskab/det-tror-vi-paa/).

 

Aktiviteter

Hovedaktiviteten er to månedlige møder den anden og fjerde tirsdag i måneden med oplægsholdere, der er præster, missionærer m.fl. Der deltager typisk ca. 20 personer. Møderne varierer i sit indhold men består som oftest af fællessang, en indledende bøn, oplæg, hyggeligt samvær ved kaffen og mulighed for at stille spørgsmål / samtale om aftenens emne. Af særlige arrangementer kan nævnes fællesspisning forud for mødet, sangaften, fælles Sct. Hans og en årlig udflugt. Desuden lægger vi stor vægt på de kristne højtider med Optakt til Påske og adventsfest.

Se aktuel program nedenfor.

 

 

Oktober 2017

 

Tirsdag den 10.: Møde ved Journalist Jens Chr. Lynderup, Videbæk.

Emne: "Virkelig fri"

Jens Chr. Lynderup vil tage sit udgangspunkt, i det at tage imod og give videre til medmennesker.

Altså frihed i livet til at leve. Mennesker er så afhængige af mange ting, men Gud siger, at vi kun har

brug for at være afhængige af ham, så får vi alt andet i tilgift.

                  

Tirsdag den 24.: Bibelkursus i missionshuset "SILO" i Hammerum

 

Onsdag den 25.: Bibelkursus i missionshuset "SILO" i Hammerum

 

Torsdag den 26.: Bibelkursus i missionshuset "SILO" i Hammerum

Prædikant: Jens Iver Jensen, Norge

Emne: Guds gave til dig

Tre aftener om nådegaver

 

 

 

November 2017:

 

Tirsdag den 14.: Møde v/ konsulent for kreativ forkyndelse, Helle Noer, Fredericia.

Emne: På vej hjem - om at se det usynlige og om at længes hjem.

 

Tirsdag den 28.: Møde v/ landsleder i AGAPE Annette Bech Vad

Emne: Det rummelige fællesskab

 

 

December 2017:

 

Tirsdag den 12.: Adventsfest v/  souschef & næstformand for I M, Metha Sørensen, Vejle

Der er lotteri med fine gevinster.

 

Fredag den 29. kl. 18.00: Julefest i Kølkær missionshus med fællesspisning -

hyggelig samvær omkring julens salmer og en god julehistorie.

HUSK tilmelding til Jytte Nielsen på Tlf.: 22 47 56 38 senest 22. december 2017.

Pris kr. 100,00 pr kuvert, børn under 10 år gratis.

Januar 2018:

 

Evangelisk Alliance Bedeuge

Mandag den 8.

Onsdag den 10.

Torsdag den 11.

 

Tirsdag den 23.: Møde ved sognepræst Flemming H. Møller, Videbæk

Emne:

 

 

Februar 2018:

 

Tirsdag den 13.: Møde ved sognepræst Jan Mortensen, Kolding

Bibelforedrag: Emne: Israel, bibelen og landløfterne.

 

Tirsdag den 27.: Generalforsamling

 

 

Marts 2018:

 

Tirsdag den 13.: Møde ved pastor Jan Mortensen, Kolding

Bibelforedrag: Emne: Israel, bibelen og landløfterne

 

Tirsdag den 27. kl. 19.00 Optakt til Påske i Rind Kirke ved Karin Jensen

 

 

 

April 2018:

 

Tirsdag den 10.: Møde ved Villy Jakobsen, Brejning

Emne:

 

Tirsdag den 24.: Forårsfest

Fællesspisning kl. 18.00

Møde ved Villy Sørensen, Hammel

Emne:

 

 

Maj 2018:

 

Tirsdag den 8.: Møde ved vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, Fredericia

Emne:

 

Tirsdag den 22.: Møde ved Ole Sørensen, Norea Mediemission, Haderslev

Emne:

 

 

Juni 2018:

 

Tirsdag den 12.: Møde ved Jørgen Sand, Hammerum

Emne:

 

Lørdag den 23.: Sankt Hansfest hos Birgith & Poul Erik Frøstrup, Rind Kirkevej

 

 

August 2018:

 

Tirsdag den 14.: Møde ved socialpædagog Inger Lene Christensen, Ikast

Emne: Guds billeder

 

Tirsdag den 28.: Møde ved sognepræst Poul Nygaard Kristensen, Herning/Kølkær

Emne: