Kirkerenovering:

Kirkerenovering Rind Kirke - Status medio august 2017:

Menighedsrådet har stadig ikke fået grønt lys omkring opstart af den indvendige renovering af kirken. Vi fik en principiel godkendelse medio juni måned med ønske om uddybende forklaring omkring en række punkter.

Alle afklarende svar er sendt til Viborg Stift primo juli måned. Ud fra det svar vi efterfølgende fik fra Viborg Stift, kan der gå op til 3 mdr. inden en godkendelse foreligger.

Sideløbende med stiftets behandling af ansøgningen arbejder arkitekten på at udarbejde tilbudslister til håndværkere, så denne del ikke forsinker den endelige tidsplan.

Derfor er situationen stadig uafklaret m.h.t. tidspunkt for igangsætning af selve arbejdet.

 

På menighedsrådets vegne

Søren Poulsen

Formand

 

Hvad skal der ske med kirken:

*       Det historiske inventar skal fjernes og renses (prædikestol og altertavle)

*       Knæfaldet skal hæves.

*       Hynderne skal betrækkes om.

*       Væggene skal kalkes.

*       Bænke, pulpitur, knæfald og øvrige træværk skal males i nye farver.

*       Gulvet skal fuges om og renses.

*       Nye lamper i koret, under og over pulpituret. Forbedring af lyset i skibet.

*       Varmesystemet skal fornyes/suppleres med elvarme og luft til vand varmepumpe.

 

Hvad gør vi når kirken er lukket:

 

Gudstjenester bliver afholdt i Kollund Kirke og Lind Sognehus.

Vi kan have barnedåb begge steder.

Vielser afholdes i Kollund Kirke.

Kirkegården er ikke lukket under renoveringen, derfor kan vi forestå både begravelser og urnenedsættelser på kirkegården. Selve handlingen vil foregå fra Kollund Kirke, alternativt et af kapellerne i Herning eller Lind Sognehus, hvis der er plads til det.