Kirkerenovering

Kirkerenovering  [Status oktober 2017]

Menighedsrådet har gennem længere tid arbejdet på at få de nødvendige tilladelser til en indvendig renovering af Rind Kirke på plads.

Processen har været temmelig lang, idet både Viborg Stift, Provstiet og Nationalmuseet skal ind over de enkelte detaljer.

Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen Bech-Nielsen A/S fra Aarhus har bistået menighedsrådet med at lave de nødvendige tegninger og beskrivelser af projektet. Efter en del korrespondance frem og tilbage mellem Nationalmuseet, Viborg Stift, arkitektfirmaet og menighedsrådet nærmer vi os målet. Vi kan lave en tidsplan for selve renoveringsopgaven – under forudsætning af, at der ikke opstår uforudsete udfordringer undervejs i renoveringen.

De endelige tilladelser er på plads.

For at genere menigheden mindst mulig, har menighedsrådet sammen med arkitektfirmaet valgt at udskyde lukningen af kirken til efter sommerferien 2018. Det giver samtidig den nødvendige ro og tid til at indhente håndværkertilbud mv.

 

Kirken vil derfor være lukket for kirkelige handlinger fra 1. august 2018 til 31. marts 2019.

 

Lukningen vil selvfølgelig give udfordringer, men vi håber og tror menigheden har forståelse for årsagen.

For kirkelige handlinger i perioden henvises til Kollund Kirke og Sognehuset Lind.

Rind Kirkegård er IKKE påvirket af kirkens renovering, hvorfor begravelser og bisættelser kan ske uændret.

Søren Poulsen Fmd.

Hvad gør vi når kirken er lukket:

Gudstjenester bliver afholdt i Kollund Kirke og Lind Sognehus.

Vi kan have barnedåb begge steder.

Vielser afholdes i Kollund Kirke.

Kirkegården er ikke lukket under renoveringen, derfor kan vi forestå både begravelser og urnenedsættelser på kirkegården. Selve handlingen vil foregå fra Kollund Kirke, alternativt et af kapellerne i Herning eller Lind Sognehus, hvis der er plads til det.

 

 

Renovering af Rind kirke

Status pr. 18. august 2018:

Renoveringen af Rind kirke startede som planlagt 1. august 2018.

Håndværkerne er rykket ind og lige i øjeblikket arbejdes der på at tømme kirken for bænke, historisk inventar mv., så murer og tømrer kan komme i gang med det grove arbejde.

Stolebænkene er kørt på lager, så maleren kan komme i gang med slibearbejdet, grundmaling og 1 gang topmaling. Bænkene skal have sidste gang topmaling efter indsættelse i kirken igen.

Det historiske inventar er kørt til konservator, hvor en større afrensning forestår inden konserveringen.

Følgende firmaer er involveret i renoveringen:

 

Arkitekt:                       Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech – Jensen A/S, Aarhus

Murer:                           K.E. Andersen, Hemmet

Tømrer:                         Haderup Tømrer- og maskinsnedkeri ApS, Haderup

VVS:                             Rahbek Brande A/S, Brande

EL:                                Pro Elteknik, Herning

Varme:                          Maass & Co A/S, Lystrup

Maler:                            Maler Thise, Herning

Orgel:                            Th. Frobenius og Sønner Orgelbyggeri, Horsens

Gørtler/pendler:            Okholm Lighting, Tønder

Hynder:                         Kirkeinventar v/Poul Poulsen, Skive

Konservator:                 Bent Jacobsen, Horsens

Stentavle:                      Nationalmuseet

Løse stole/stoleflet:       Balderus, Hadsten