Kirkerenovering

Hvad skal der ske med kirken:

Det historiske inventar skal fjernes og renses (prædikestol og altertavle)

Knæfaldet skal hæves.

Hynderne skal betrækkes om.

Væggene skal kalkes.

Bænke, pulpitur, knæfald og øvrige træværk skal males i nye farver.

Gulvet skal fuges om og renses.

Nye lamper i koret, under og over pulpituret. Forbedring af lyset i skibet.

Varmesystemet skal fornyes/suppleres med elvarme og luft til vand varmepumpe.

 

 

Kirkerenovering

Kirkerenovering  [Status oktober 2017]

Menighedsrådet har gennem længere tid arbejdet på at få de nødvendige tilladelser til en indvendig renovering af Rind Kirke på plads.

Processen har været temmelig lang, idet både Viborg Stift, Provstiet og Nationalmuseet skal ind over de enkelte detaljer.

Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen Bech-Nielsen A/S fra Aarhus har bistået menighedsrådet med at lave de nødvendige tegninger og beskrivelser af projektet. Efter en del korrespondance frem og tilbage mellem Nationalmuseet, Viborg Stift, arkitektfirmaet og menighedsrådet nærmer vi os målet. Vi kan lave en tidsplan for selve renoveringsopgaven – under forudsætning af, at der ikke opstår uforudsete udfordringer undervejs i renoveringen.

De endelige tilladelser er på plads.

For at genere menigheden mindst mulig, har menighedsrådet sammen med arkitektfirmaet valgt at udskyde lukningen af kirken til efter sommerferien 2018. Det giver samtidig den nødvendige ro og tid til at indhente håndværkertilbud mv.

 

Kirken vil derfor være lukket for kirkelige handlinger fra 1. august 2018 til 31. marts 2019.

 

Lukningen vil selvfølgelig give udfordringer, men vi håber og tror menigheden har forståelse for årsagen.

For kirkelige handlinger i perioden henvises til Kollund Kirke og Sognehuset Lind.

Rind Kirkegård er IKKE påvirket af kirkens renovering, hvorfor begravelser og bisættelser kan ske uændret.

Søren Poulsen Fmd.

Hvad gør vi når kirken er lukket:

Gudstjenester bliver afholdt i Kollund Kirke og Lind Sognehus.

Vi kan have barnedåb begge steder.

Vielser afholdes i Kollund Kirke.

Kirkegården er ikke lukket under renoveringen, derfor kan vi forestå både begravelser og urnenedsættelser på kirkegården. Selve handlingen vil foregå fra Kollund Kirke, alternativt et af kapellerne i Herning eller Lind Sognehus, hvis der er plads til det.