Søren Poulsen

Menighedsrådsformand

Søren Poulsen

Nyvangsvej 7, Lind, 7400 Herning

Tlf. 28 97 16 04

Mail: menighedsraadsformand@gmail.com

 

Kirke & kirkegårdsudvalg

Alpi-Hallens repræsentantskab

Istandsættelsesudvalg

 

Svend Aage Frahm

Kirkeværge

Svend Aage Frahm

Fladhøj 11, Lind, 7400 Herning

Tlf. 21 44 70 37

Mail: Svend Aage Frahm

Kirkeværge for Rind Kirke

Næstformand

Underskriftsberettiget

Istandsættelsesudvalg

Gudstjenesteudvalg

Carsten Kejser

 

Kontaktperson

Carsten Kejser

Langtoften 59, Lind, 7400 Herning

Tlf. 40 21 96 08

Mail: Carsten Kejser

Istandsættelsesudvalg

Pia Lassen

Kirkeværge

Pia Lassen

Kollund Byvej 48, Kollund, 7400 Herning

Tlf. 40 51 32 82

Mail: Pia Lassen

Kirkeværge ved Kollund Kirke

Menighedspleje

Mellemkirkeligt arbejde

Visionsudvalget

Hanne Thorsen

 

Hanne Thorsen

Indertoften 46, Lind, 7400 Herning

Tlf. 20 89 36 69

Mail: Hanne Thorsen

Kirkeblad/hjemmeside

Kunstudvalg

Koncertudvalg

Istandsættelsesudvalg

Valgbestyrelse

Kim Blæsbjerg

 

Kim Blæsbjerg

Vesterlindvej 1, Lind, 7400 Herning

Tlf. 30 53 00 66

Mail: Kim Blæsbjerg

Bygningskyndig

Kirke - Kirkegårdsudvalg

Alpi-Hallens repræsentantskab

Hanna Baadsgaard Rahbek

Hanna Baadsgaard Rahbek

Langtoften 31, Lind, 7400 Herning

Tlf. 21 63 07 79

Mail: Hanna Rahbek

Kunstudvalg

Istandsættelsesudvalg

Sogneaftensudvalg

Gudstjenesteudvalg

Valgbestyrelsen

Jørgen Krøjgaard

 

Jørgen Krøjgaard

Knudmosevej 43, Kollund, 7400 Herning

Tlf. 21 25 56 23

Mail: Jørgen Krøjgaard

Kasserer

Kirke - Kirkegårdsudvalg

Kirsten Nielsen

 

Kirsten Nielsen

Akelejevej 14, Høgild, 7400 Herning

Tlf. 21 66 25 54

Mail: Kirsten Nielsen

Sogneaftensudvalg

Koncertudvalg

Bent Ratleff

Bent Ratleff

Ingridsvej 61, Lind, 7400 Herning

Tlf. 52 88 04 02

Mail: Bent Ratleff

Valgbestyrelse (Fmd.)

Kirke & kirkegårdsudvalg

FKG

Visionsudvalg

Kirsten Krøjgaard

 

Kirsten Krøjgaard

Stokkildhovedvej 14, Kollund, 7400 Herning

Tlf. 29 77 30 88

Mail: Kirsten Krøjgaard

Personlig suppleant for Jørgen Krøjgaard (Kollund Kirke)

Valgbestyrelse

Estrid Vestergaard

 

 

Estrid Vestergaard

Tlf. 21 78 31 98

Mail: Estrid Vestergaard

Personlig suppleant for Pia Lassen (Kollund Kirke)

Lars Rasmussen

 

Kordegn

Lars Rasmussen

Kollundvej 47, Lind, 7400 Herning

Tlf.: 97 12 73 12 - 40 32 09 02

Mail: lara@km.dk

Sekretær

 

 

Ulla Kristiansen

Sognepræst (Kirkebogsførende)

Ulla Kristiansen

Kollundvej 28, Lind, 7400 Herning

Tlf.: 96 29 32 93 - 29 79 12 93

Mail: Ulla Kristiansen

Kirkeblad/hjemmeside

Istandsættelsesudvalg

Gudstjenesteudvalg

Menighedspleje/Mellemkirkelig arbejde

Dorte Kirkegaard

 

Sognepræst

Dorte Kirkegaard

Kontor: Lind Sognehus

Tlf.: 97 12 58 70 - 24 67 61 66

Email: Dorte Kirkegaard

Gudstjenesteudvalg

Sogneaftensudvalg