Dåb

Privat foto

Hvorfor skal mit barn døbes? Ved dåben bliver barnet en del af den kristne menighed. Derfor er det en rigtig festdag i Rind og Kollund sogne, hver gang et lille barn bliver døbt. Når barnet bliver døbt, får det et fundament at stå på. Det har troen med sig i bagagen resten af livet. I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en slags gave fra Gud til barnet, og som forældre eller faddere siger vi ”ja tak” på barnets vegne. Derfor bør man ikke ”lade barnet vælge selv”, som nogle er begyndt at sige i dag, men træffe et valg om, at her hører mit barn til sammen med familien og alle kristne. Der er også stor tryghed i at lægge sit barn i Guds hånd. Se mere på http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/overvejer-du-daab

Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen.

Hvis dit barn skal døbes, så ring til kordegn Lars Rasmussen på tlf. 97 12 73 12. Så finder I et tidspunkt, hvor jeres barn kan blive døbt. Præsten ringer til jer for at sige tillykke og aftale et tidspunkt for dåbssamtalen sammen med jer. Der fortæller hun mere om dåben, dens betydning og alt det praktiske.

Navnet

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Bliver dit barn døbt indenfor de 6 måneder, sker dette i forbindelse med dåben, hvor du til dåbssamtalen fortæller præsten, hvad barnet skal hedde. På Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne.

Faddere

En fadder er vidne til dåben, og hvis barnet mister sine forældre, inden det er blevet voksent, skal fadderne drage omsorg for, at barnet vokser op i den kristne tro. Nogle faddere går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger sammen med dem. Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret. Gudfaren eller gudmoren er den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne eller forældrene.

Sådan foregår dåben

En dåb i Rind og Kollund sogne er en del af søndagens gudstjeneste. I bærer barnet ind ved gudstjenestens begyndelse, og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden. Når det er blevet tid til selve dåben, går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der sker. Præsten starter med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”. Så taler præsten direkte til barnet, og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud. Derefter kommer vi til den del, hvor den der bærer barnet skal sige noget.

Præsten: ”Hvad er barnets navn?”.

Gudfaren/gudmoren: ”N.N.”

Præsten: N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?

Gudfaren/gudmoren: Ja!

Præsten: Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber?

Gudfaren/gudmoren: Ja!

Præsten: Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?

Gudfaren/gudmoren: Ja!

Præsten: Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv?

Gudfaren/gudmoren: Ja!

Præsten: Vil du døbes på denne tro?

Gudfaren/gudmoren: Ja!

Præsten øser lidt vand på barnets hoved tre gange – for Gud, søn og Helligånd – og velsigner barnet.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.

Så fortsætter gudstjenesten. I går som dåbsfamilie ud af kirken sammen med præsten. Hvis I har brug for det under gudstjenesten, er der mulighed for at gå ud i dåbsværelset, hvor I kan trøste, skifte ble eller hvad der nu er brug for med sådan en lille størrelse.

 

Traditioner

I Rind og Kollund sogne giver vi en børnebibel som gave, når et barn bliver døbt.

 

Husk også, at der er babysalmesang, som du kan melde dig og dit barn til på: rind.kollund.kirke.kultur@gmail.com.