Bryllup

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Man behøver ikke at invitere mange gæster, holde en stor og dyr fest eller have noget bestemt tøj på for at blive viet i kirken.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed. Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse. I kirken bruger vi store ord om kærligheden. I bønnerne beder vi Gud om at styrke og bevare kærligheden mellem de to, som er blevet gift. Og vi takker for Guds kærlighed til os og for kærligheden mellem os.

 

Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:
Lav en aftale: I kan ringe på tlf. 97 12 73 12 - eller skrive på sikker mail: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8803

for at aftale en dato for brylluppet. I kan blive gift i Kollund kirke eller Rind kirke, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at mindst den ene af jer er medlem. Når I har aftalt en dato for bryllup, og dagen for jeres vielse nærmer sig, vil den præst der skal forestå vielsen ringe til jer for at aftale et tidspunkt for en samtale.

I skal udfylde en ægteskabserklæring digitalt i den kommune hvor I, eller en af jer, bor. Når kommunen har undersøgt, at I opfylder betingelserne for, at I kan blive gift med hinanden, udsteder den en prøvelsesattest. Denne prøvelsesattest skal I aflevere på kirkekontoret (højest 4 måneder inden vielsen).

Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. Hvis I ikke har gæster med kan kirkens personale optræde som vidner. Navne og adresser på 2 vielsesvidner skal afleveres til kordegnen evt. sammen med prøvelsesattesten.

Vælg navn: Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, kan I bruge linket herunder:

https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=47f060a6-1a07-4aaa-8b34-693ea405240b

Angående pyntning af kirken skal der altid rettes henvendelse til graver/kirketjener Elisabeth Rasmussen, tlf.: 97 12 84 34. Husk, at vi frabeder os, at der kastes ris, fuglefrø o.l. på kirkegården.

Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

  • Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I følges? Mange vælger at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet, som et symbol på, at han afleverer sin datter.
  • Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken. Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer.
  • Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar i Rind og Kollund sogne bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så hun kan bruge det i sin tale ved vielsen. Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig? Aftal også eventuel fotografering med præsten.

Præsten ringer til jer for at aftale en samtale senest 14 dage før vielsen, men I er selvfølgelig også altid velkomne til at ringe til hende.

Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen starter med at præsten holder en tale til jer som brudepar. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.

Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I eventuelt giver hinanden ringe på.

Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten har sine hænder på jeres hoveder, mens hun beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.

Spørgsmålene og tekstlæsningerne ved en vielse vil altid være de samme, men der kan være forhold i en familie eller ønsker fra et brudepar der gør, at vi ændrer lidt på eks. hvem der går ind sammen m.v.

Foto: Hanne Thorsen

Traditioner

Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. I vore dage har mange set flere bryllupper i amerikanske film end bryllupper i Danmark, men det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

  • Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I følges? Mange vælger at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet, som et symbol på, at han afleverer sin datter.
  • Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken. Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer.
  • Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.

Salmevalg

Herunder finder I forslag til hvilke salmer der kan synes ved vielse og velsignelse i kirken. Mange andre salmer kan også bruges. I skal vælge 4 salmer i alt. Hvis I ikke kender melodierne kan I finde de fleste på: www.dendanskesalmebogonline.dk

Numrene henviser til Den Dansk Salmebog (2002 udgaven).

 

Nummer & titel:

 

2   Lover den Herre, den mægtige konge

3   Lovsynger Herren, min mund

4   Giv mig Gud, en samletunge

10  Alt hvad som fuglevinger fik

11  Nu takker alle Gud

15  Op al den ting som Gud har

26  Nærmere Gud til dig

29 Spænd over os dit himmelsejl

31  Til himlene rækker din miskundhed

36  Befal du dine veje 

49  Ingen er så tryg i fare

52  Du, Herre Krist

78  Blomstre som en rosengård

114 Hjerte, løft din glædes vinger

122 Den yndigste rose er fundet

117 En rose så jeg skyde

121 Dejlig er jorden

144 Hvor saligt var det ægtepar

192 Hil dig, frelser og forsoner

218 Krist stod op af døde

224 Stat op min sjæl, i morgengry

234 Som forårssolen morgenrød

236 Påskeblomst! hvad vil du her

289 Nu bede vi den Helligånd

290 I al sin glans nu stråler solen

321 O kristelighed

323 Kirken den er et gammelt hus

332 På Jerusalem det ny

336 Vor Gud han er så fast en borg

375 Alt står i Gud Faders hånd

392 Himlene, Herre, fortælle din ære

396 Min mund og mit hjerte

402 Den signede dag med fryd vi ser

403 Denne er dagen som Herren har gjort

441 Alle minde kilder skal være hos

479 Han, som på jorden bejler

484 Du, som vejen er og livet,

474 Jesus Krist, du gav mig livet

494 Kærlighed fra Gud

696 Kærlighed er lysets kilde

699 Glædelig og underfuld

700 Jeg ved en blomst

701 Huset som Gud har bygt

702 Alterlyset i Herrens hus

703 Det er så yndigt at følges ad, for to

705 Vi beder, Herre, for de to (mel.: I østen stiger solen op)

706 I blev skabt som mand og kvinde

722 Nu blomstertiden kommer

724 Solen stråler over vang

725 Det dufter lysegrønt af græs

726 Gak ud min sjæl

728 Du gav os o Herre en lod af din jord

729 Nu falmer skoven

730 Vi pløjed og vi så'de

732 Dybt hælder året i sin gang

749 I østen stiger solen op

750 Nu titte til hinanden

754 Se, nu stiger solen

 

I kan også få inspiration på: www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup