Begravelse

Når man mister et menneske, der er en del af ens liv, kan man have brug plads til tro, tvivl, trøst og tryghed. I kirken er der plads til alt det.

En kirkelig begravelse eller bisættelse er pårørendes afsked med den døde med det kristne budskab om opstandelse som rammen. Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.

Det skal du gøre

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Du finder blanketten ”anmodning om begravelse eller ligbrænding” på

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Doedsfald-og-begravelse/Begravelse

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå og valg af kirkegård. Man skal altid tage hensyn til afdødes ønske.

Samtale med præsten

Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvad han/hun kunne tænke sig. Måske har familien nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.


Samtalen kan også være et godt sted at snakke om sorg, taknemmelighed og alle de andre følelser, der kan dukke op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte. Det kan nogle gange være rart at snakke med en, der ikke selv har en masse følelser i klemme.

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

Begravelsen begynder i kirken med salmer, bøn, tekstlæsning og en tale om den afdøde. Hvis I har specielle ønsker til salmer eller andet, snakker vi om det til samtalen inden.


Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.


Hvis afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.


En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen, her hjælper kirkens graver til. Hvis I ønsker det, kan en præst deltage ved urnenedsættelsen.
Rind og Kollund kirker har kirkegårde, der ligger i forbindelse med kirkerne.


 

Læs mere her: http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelse