Lars Rasmussen

 

 

Kirkekontoret

Kordegn

Lars Rasmussen

Lind Sognehus, Kollundvej 47, Lind, 7400 Herning

Tlf.: 97 12 73 12 - 40 32 09 02 - Mail: lara@km.dk

Kontortid: Mandag - Fredag kl. 09.00 - 13.00 (Torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00)

Ulla Kristiansen

 

Sognepræst (Kirkebogsførende)

Ulla Kristiansen

Kollundvej 28, Lind, 7400 Herning

Tlf. 96 29 32 93 - 29 79 12 93

Email: ukr@km.dk

Træffes efter aftale undtagen mandag

Dorte Kirkegaard

 

Sognepræst

Dorte Kirkegaard

Kontor: Lind Sognehus, Kollundvej 47, Lind, 7400 Herning

Tlf. 97 12 58 70 - 24 67 61 66

Email: doki@km.dk

Træffetid: Onsdag kl. 11.00 - 12.00

Iøvrigt efter aftale, undtagen mandag

Elisabeth Rasmussen

 

Graver & Kirketjener

Elisabeth Rasmussen

Tlf.: 97 12 84 34 - 20 13 63 34

Mail: esra@km.dk

Rind Kirkevej 26, Lind, 7400 Herning

Istandsættelsesudvalg

Elena Vas Andersen

 

Organist

Elena Vas Andersen

Tlf.: 97 18 89 00 - mobil: 40 18 19 28

Mail: elena.a.72@gmail.com

Organist ved Rind Kirke & Lind Sognehus

Anders Frank

 

Kirke & Kulturmedarbejder

Anders Frank

Tlf. 23 20 23 13

Mail: rind.kollund.kirke.kultur@gmail.com

 

 

Søren Poulsen

 

Menighedsrådsformand

Søren Poulsen

Nyvangsvej 7, Lind, 7400 Herning

Tlf. 28 97 16 04

Mail: espoulsen@youmail.dk

 

 

 

Svend Aage Frahm

 

Kirkeværge (Rind Kirke)

Svend Aage Frahm

Fladhøj 11, Lind, 7400 Herning

Tlf. 21 44 70 37

Mail: alsafrahm@energimail.dk

 

 

 

Pia Lassen
Mette Hald

 

Kirkeværge (Kollund Kirke)

Pia Lassen

Kollund Byvej 48, Kollund, 7400 Herning

Tlf. 40 51 32 82

Mail: frulassen@gmail.com

 

 

 

 

 

Kirketjener (Lind Sognehus)

Mette Hald

Kollundvej 47, Lind 7400 Herning

Tlf.: 97 22 45 92 - 40 31 45 97 

Mail: lindsognehus@outlook.dk