Lars Rasmussen

 

Kordegn

Lars Rasmussen

Tlf. 97 12 73 12 - 40 32 09 02

Mail: lara@km.dk 

Sikker mail: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8803

Regnskabsfører

Sekretær

 

Elisabeth Rasmussen

Graver & Kirketjener

Elisabeth Rasmussen

Tlf.: 20 13 63 34

Mail: esra@km.dk

Rind Kirkevej 26, Lind, 7400 Herning

Træffes ikke mandag.

Graver & kirketjener ved Rind & Kollund Kirke

Istandsættelsesudvalg

Elena Vas Andersen

 

Organist

Elena Vas Andersen

Tlf.: 97 18 89 00 - mobil: 40 18 19 28

Mail: Elena Vas Andersen

Organist ved Rind & Kollund Kirke samt Lind Sognehus

Korleder

Koncertudvalg

Gudstjenesteudvalg

Mette Hald Jacobsen

 

 

Kirketjener

Mette Hald Jacobsen

Tlf.: 97 22 45 92 - 40 31 45 97

Mail: lindsognehus@gmail.com

Kirketjener (Lind Sognehus)

Jens Ole Jacobsen

 

Kirkesanger

Jens Ole Jacobsen

Tlf.: 40 40 47 89

Mail: Jens Ole Jacobsen

Kirkesanger ved Rind Kirke & Lind Sognehus

Anders Frank

Kirke & Kulturmedarbejder

Anders Frank

Træffes tirsdag til fredag

Tlf. 23 20 23 13

Mail: Anders Frank

Kirkebladsredaktion

Hjemmesideudvalg

 
 
 
 
Anna-Grethe Madsen

 

 

Gravermedhjælper

Anna-Grethe Madsen

 

 

Jørgen Vang Knudsen
Frands Buur Sandfeld

 

 

 

Gravermedhjælper

Jørgen Vang Knudsen

 

 

 

 

 

 

 

Gravermedhjælper

Frands Buur Sandfeld