Erik Nørkjær

Kordegn

Erik Nørkjær

Tlf. 97 12 73 12

Mail: enoe@km.dk

Kordegn

Regnskabsfører

Sekretær

Medarbejderrepræsentant

Torben Skøtt Sønderby

Graver & Kirketjener

Torben Skøtt Sønderby

Tlf.: 97 12 84 34

Mail: toss@km.dk

Rind Kirkevej 22, Lind, 7400 Herning

 

Istandsættelsesudvalg

Elena Vas Andersen

 

Organist

Elena Vas Andersen

Tlf.: 97 18 89 00 - mobil: 40 18 19 28

Mail: Elena Vas Andersen

Organist ved Rind Kirke & Lind Sognehus

Korleder

Koncertudvalg

Gudstjenesteudvalg

Jørgen Rasmussen

 

Kirketjener

Jørgen Rasmussen

Tlf.: 97 22 45 92

Mail: Jørgen Rasmussen

 

Kirketjener (Lind Sognehus)

Jens Ole Jacobsen

 

Kirkesanger

Jens Ole Jacobsen

Tlf.: 40 40 47 89

Mail: Jens Ole Jacobsen

 

Kirkesanger ved Rind Kirke & Lind Sognehus

Anders Frank

Kirke & Kulturmedarbejder

Anders Frank

Tlf. 23 20 23 13

Mail: Anders Frank

 

Kirkebladsredaktion

Hjemmesideudvalg

Inger Rasmussen

 

Rengøringsassistent

Inger Rasmussen

Lind Sognehus

 

 

 

Bodil Christensen

 

Organist

Bodil Christensen

Tlf.: 97 12 80 09

Mail: Bodil Christensen

 

Organist ved Kollund Kirke

Bech Jensen

 

Kirkesanger

Bech Jensen

Tlf.: 60 64 11 43 - 29 40 30 33

Mail: Bech Jensen

 

Kirkesanger ved Kollund Kirke

Anna-Grethe Madsen

 

 

Gravermedhjælper

Anna-Grethe Madsen

 

 

Jørgen Vang Knudsen

 

Gravermedhjælper

Jørgen Vang Knudsen

 

 

Marlene Bøtker Jensen

 

Gravermedhjælper

Marlene Bøtker Jensen