Renovering af Rind Kirke

Som tidligere meldt ud arbejder menighedsrådet med planer omkring indvendig istandsættelse af Rind kirke.

Pt. i skrivende stund (medio marts) er processen nået så langt at vi afventer Viborg Stifts godkendelse af projektet. Vi håber og tror ikke stiftet har indvendinger, men proceduren er, at stiftet skal godkende ethvert kirkeprojekt før påbegyndelse. I vores tilfælde skal Nationalmuseet også godkende projektet p.g.a. kirkens alder.

Hvornår vi kan igangsætte selve arbejdet er derfor ikke afklaret, men pt. er bedste bud et eller andet tidspunkt mellem juni og november måned. Herefter pågår selve arbejdet, som vil strække sig over ca. 6. mdr.

På menighedsrådets vegne

Søren Poulsen

Formand

 

Hvad skal der ske med kirken:

  • Det historiske inventar skal fjernes og renses (prædikestol og altertavle)
  • Knæfaldet skal hæves.
  • Hynderne skal betrækkes om.
  • Væggene skal kalkes og bænke, pulpitur og knæfald skal males i nye farver.
  • Gulvet skal fuges om og renses.
  • Nye lamper i koret, under og over pulpituret.
  • Varmesystemet skal fornyes