Fastelavnsgudstjeneste i Lind Sognehus 1. marts 2017

Boller op, boller ned, boller i min mave! Vi var 160 der både fik både sunget om, og spist fastelavnsboller i Lind Sognehus den 1. marts da årets Fastelavnsarrangement blev afholdt. Ved gudstjenesten var temaet: Jonas i hvalen, hvor sognepræst Ulla Kristiansen fortalte om Jonas-i-hulen som altid vil gøre det han selv ønsker, og slet ikke det hans forældre ønsker. Han kom i tanke om Jonas-i-hvalen. Nogle af børnene hjalp med at spille fortællingen, Kasper Krøjgaard var Jonas-i-hvalen og boede i hvalen i tre dage. Jonas-i-hvalen og Jonas-i-hulen lærte begge to, at det ikke er altid vi får vores vilje, men Guds vilje altid er god. Som afslutning på gudstjenesten sang vi første vers af: Spænd over os dit himmelsejl, og lavede en bue hele vejen ned til de nye lokaler. Her fik vi røde pølser og sodavand, rundet af med en fastelavnsbolle. Da maverne var fyldte blev der slået katten af tønden, fundet dronninger og konger. Givet præmier til bedst udklædte, og hørte om, hvad det er vi siger, når vi beder Fadervor.  Endnu et godt samarbejde med Lind FDF!

Referat: Ulla Kristiansen - Billeder: Daniel Stagsted

Fastelavnsgudstjeneste i Lind Sognehus 1. marts 2017