Om Lind Sognehus

Denne tekst er foreløbig og vil blive erstattet med en mere fyldestgørende senere.

Lind Sognehus blev opført i slutningen af 1970'erne og blev indviet i 1980. Dengang hed det Lind Kirkecenter. Det er tegnet af arkitekten Kristian Kristiansen (født 1937) fra Brande. Det er også Kristiansen der tegnede Baunekirken i Tjørring. Da Lind Kirkecenter blev bygget for omkring 30 år siden, blev der samlet sten ind fra markerne rundt om byen. De sten blev smukt muret ind i bygningen. På den måde blev stenene fine symboler på, at sognet samles i huset. 

Grundpillerne for sognets arbejde er, at vi har et hus i sognet, der er åbent for alle. Grundtvig skriver i salmen: ”Kirken den er et gammelt hus”, at den er bygget af levende stene. 

Kirken er altså ikke blot en bygning, men en menighed af mennesker, der kan samles på tværs af alder og interesser.

Klokken, der hænger i en åbning i muren i den gamle forhal, er fra Rind kirke og støbt i 1710. Den revnede i 1946 og kom i første omgang på Herning museum, hvor den var til 1980, hvor den kom tilbage til sognet, som et symbol på forbindelsen mellem den gamle og den nye kirke.

Sognehuset består af en sal, der kan benyttes som kirke med plads til 200, og to konfirmandlokaler samt køkken og toiletter. I 2008 - 2009 fulgte så 2. etape i ny stil indeholdende kontorfaciliteter til kordegn, præster, organist m.fl. samt 2 ekstra, store konfirmandlokaler, der kan benyttes som ét stort lokale med plads til ca. 100 gæster. Ved denne udvidelse ændrede det daværende menighedsråd navnet fra Lind Kirkecenter til Lind Sognehus.

Hele bygningen benyttes ydermere til babysalmesang, korskole, minikonfirmandundervisning, Fredagsfamilie, Lind I. M., sogneaftener, koncerter, ældreklubaktiviteter m.m.

Anders Frank
Kirke- og kulturmedarbejder i Rind og Kollund sogne