Violin Duo i Kollund Kirke 15. marts 2015

ViolinDuo spillede et eksklusivt kammermusikprogram bestående af virtuose violinduoer, der passede perfekt til et kirkerum som i Kollund. Programmet omfattede en bred vifte af klassiske perler for 2 violiner, men også mere afslappende musik som Ragtimes eller Irish Fiddle Tunes.

En spændende musikalsk oplevelse på et højt professionelt niveau.

 

Kollund Kirke 75 år.

 

I aftensolen stod den 75 årige klar til at modtage gæster til gudstjeneste.

 

Provst Niels Chr. Kobbelgaard Sunds prædikede over teksten: Johs. 17, 20-26 og pegede på det sammenhold og fællesskab der var årsag til at vi netop nu var forsamlede i kirken til 75 års fødselsdag.

Efter prædiken var det sognepræst Ulla Kristiansen der afsluttede gudstjenesten med altergang, hvor provsten assisterede.

Til salmesangen ledsagede Tanja med trompet til orgelet, hvor kirkens organist Bodil Christensen sad ved tangenterne.

Under nadverfejring havde vi fornøjelsen at lytte til Hanne Bødtker's solosang.

Omkring 80 personer havde valgt at deltage i gudstjenesten.

Efterfølgende var der samvær i Kollund Forsamlingshus, hvor der var dækket op til kaffe med hjemmebag af Estrid & Michael.

Ulla Kristiansen bød velkommen og der blev sunget en fællessang af nu afdøde Oluf Vestergaard, skrevet til Kollund Kirkes 50 års jubilæum. "Vi synge vil nu til Guds ære". I forsamlingshuset var det organist Karen Marie Madsen der spillede.

Herefter var der kaffebord med kringle og lagkage, bedøm selv!!

Efter kaffen fik journalist & lokalhistoriker Kurt Jørgensen ordet, han fortalte om udviklingen i Kollund før og efter opførelsen af kirken. Utrolig spændende, ikke mindst for os der ikke er opvokset her.

 

Foto & Ref: Webmaster