Sogneaftener i Lind Sognehus

  

Sogneaftensudvalget består af:

 

 Sognepræst Orla Villekjær, Ganeråparken 12, 6900 Skjern, Fmd. Tlf. 24 67 61 66

      Connie Jakobsen, Grigsvej 22, 7400 Herning, Kass. Tlf.: 97 12 56 96     

Hanna Baadsgaard Rahbek, Langtoften 31, 7400 Herning Tlf.: 21 63 07 79

Kirsten Nielsen, Akelejevej 14, Høgild, 7400 Herning Tlf.: 21 66 25 54

Marianne Jørgensen, Griegsvej 5, 7400 Herning Tlf.: 97 12 56 96

Egon Johansen, Anne Mariesvej 1, 7400 Herning Tlf.: 97 12 73 39

Aage Vingborg, Sibeliusvej 4, 7400 Herning Tlf. 50 13 82 68